1671

Disclaimer, Privacy & Copyright

arjan

Disclaimer
1671 Administratieve diensten wijst ten aanzien van de website 1671 Administratieve diensten u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 1671 Administratieve diensten. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 1671 Administratieve diensten.

De op deze website getoonde informatie wordt door 1671 Administratieve diensten met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 1671 Administratieve diensten behoudt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy
1671 Administratieve diensten hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan haar verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteert zij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
1671 Administratieve diensten behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. 1671 Administratieve diensten raadt u aan deze privacy bepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Copyright
1671 Administratieve diensten behoudt zich het auteursrecht voor betreffende de via de internetsite van 1671 Administratieve diensten verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal.
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van 1671 Administratieve diensten mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 1671 Administratieve diensten openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.